Opdrachtgevers

Arbode maritiem 2017

Arbode maritiem 2017

Coaching van de kwaliteitsmanager

Gemeente Amsterdam 2016

Gemeente Amsterdam 2016

Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek en opstellen businessplan Kunstkapel Amsterdam-Zuid

3F (IF) Academy

3F (IF) Academy

Hoofd Docent Beroepsopleiding Fondsenwerving B

Stichting Read to Grow 2016 en 2017

Stichting Read to Grow 2016 en 2017

Strategisch adviestraject

Mocca 2016 en 2017

Mocca 2016 en 2017

Training Fondsenwerving en communicatie-advies

Stichting ViiA 2016 en 2017

Stichting ViiA 2016 en 2017

Marktonderzoek vrijwilligerswerk

Werkorganisatie Duivenvoorde 2016

Werkorganisatie Duivenvoorde 2016

Workshop cultureel ondernemerschap en fondsenwerving

Stichting Buitenfonds - Staatsbosbeheer 2016 en 2017

Stichting Buitenfonds - Staatsbosbeheer 2016 en 2017

Interim directeur - ondersteuning stichting Buitenfonds van Staatsbosbeheer

Heifer Nederland 2016

Heifer Nederland 2016

Online fondsenwerving

Stichting Rigdzin 2016

Stichting Rigdzin 2016

Fondsenscan Vistaproject Tibet

RCN Vakantiepark Het Grote Bos 2016

RCN Vakantiepark Het Grote Bos 2016

Subsidiescan

KBZON 2015-2016

KBZON 2015-2016

Strategisch sponsoradvies, Koninklijke Korendag Concertgebouw Amsterdam

Terre des Hommes, 2015-2016

Terre des Hommes, 2015-2016

Communicatieadvies

dnoDoen, 2015-2016

dnoDoen, 2015-2016

Haalbaarheidsonderzoek, conceptontwikkeling en uitvoering fondsenwervingscampagne

Art Zuid, 2014-2016

Art Zuid, 2014-2016

Begeleiding aanvraag kunstenplan, begeleiding professionalisering organisatie

Via Zuid - Maastricht 2015

Via Zuid - Maastricht 2015

Training cultureel ondernemerschap jonge theatermakers

Hart voor het Vondelpark, 2015

Hart voor het Vondelpark, 2015

Toekomststrategie

Oranjefonds, 2014

Oranjefonds, 2014

Workshops Maatjesprojecten

Nederlandse Taalunie, 2014

Nederlandse Taalunie, 2014

Adviestraject betreffende eigen inkomsten

Gemeente Velsen, 2014

Gemeente Velsen, 2014

Haalbaarheidsonderzoek naar een kust informatie en innovatie centrum met Lysias

Kunst Centraal, 2014

Kunst Centraal, 2014

Begeleiding van een nieuwe sponsoringstrategie

Edukans, 2014

Edukans, 2014

Interim management marketing en fondsenwerving

Protestantse Theologische Universiteit

Protestantse Theologische Universiteit

Begeleiding bij het ontwikkelen van een derde geldstroom (internationale fondsen en alumni).

Weg- en Bouwmuseum, 2013

Weg- en Bouwmuseum, 2013

Een toekomst verkenning voor het 'onbekendste museum van Nederland' 

's Heeren Loo, 2013

's Heeren Loo, 2013

Begeleiden inspiratiesessies omtrent sociaal ondernemerschap in de zorg

Alzheimer Nederland, 2013

Alzheimer Nederland, 2013

Alzheimer Nederland, begeleiding en ontwikkelen modern vrijwilligersbeleid

vpro, 2013

vpro, 2013

Opstellen en ontwikkelen donatiebeleid

Fonds Psychische Gezondheid, 2013

Fonds Psychische Gezondheid, 2013

Projectmatig werken, begeleiding fusie en managementteamontwikkeling

European Leadership Platform, 2013

European Leadership Platform, 2013

Modereren dialoogsessies

Karakter, 2013

Karakter, 2013

Adviseren vriendenstichting over fondsenwerving

Pro Demos, 2013

Pro Demos, 2013

Ontwikkelen businessplan i.s.m. Lysias Consulting Group

Humanistisch Verbond

Humanistisch Verbond

Reactie Ineke de Vries, directeur

FNV Kiem, 2013

FNV Kiem, 2013

Advisering veranderingstraject en beleidsplan i.s.m. BeBright